В Каварна ще се проведе обучение на анкетьорите за преброяването на земеделските стопанства

То ще се проведе при спазване на противоепидемичните мерки

На 27 и 28 август от 11 часа в заседателната зала на община Каварна ще се състои обучение на участващите в преброяването анкетьори  във връзка с предстоящото преброяване на земеделските стопанства в България, което се организира и провежда от Министерството на земеделието, храните и горите.

Провеждането на обучението ще бъде съобразено с наредбите на Министерството на здравеопазването, като в залата не би следвало да присъстват повече от 12 човека, разположени на дистанция един от друг. Участниците ще са с лични предпазни средства и ще се спазват всички останали мерки за предпазване от заразяване с COVID-19, уверяват от местната администрация.