Увеличават помощта за животновъдите

Срокът за кандидатстване за животновъдите е удължен до 10-и август

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ увеличи на 15 лева за овца-майка или за коза-майка помощта за овцевъдите и козевъдите, съобщава БГНЕС.

Срокът за кандидатстване за животновъдите е удължен до 10 август 2018 г. Заявления за помощта ще се приемат в отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане”. Кандидатства се лично или чрез упълномощено лице, след представяне на пълномощно по образец, изготвен от Държавен фонд „Земеделие“.

Помощта трябва да бъде изплатена до 20-и август, като е възможно средствата да бъдат преведени след този срок, ако се налага извършване на допълнителна административна проверка на подпомагането.

Подпомагането на земеделските стопани, отглеждащи овце-майки и/или кози-майки чрез минимална помощ „де минимис“ за компенсиране на част от разходите заради чумата по дребните преживни животни в областите Ямбол и Бургас, е увеличено с 423 680 лв.

Калкулираната единична ставка се увеличава от 47 лева на 55 лева за една овца-майка и за една коза-майка.

Срокът за кандидатстване за животновъдите е до 31-ви август.

С увеличението на помощите, стопаните ще могат да покрият загубите си от продажби на мляко и затруднения с изхранването на животните.

Източник: Нова