Четири пъти по-голяма реколта от ябълки на годишна база

При трайните насаждения и етеричномаслени култури е налице увеличение на реколтираните площи спрямо същия период на 2017 г., достигащо до над четири пъти при ябълките, сочат данни от оперативния анализ на МЗХГ.

В резултат на това, при почти всички култури се отчита ръст на производството на годишна база, в границите от 2,7% (ягоди) до над два пъти (ябълки).

Единствено производството на кайсии се свива, с 49,9%, което се дължи на комбинация от по-малко реколтирани площи и по-нисък среден добив.

 

Източник: Агрозона