Споразуменията за обработка и разпределение на масивите няма да се извършват от общинските служби по земеделие

Земеделските производители от Шабла и Каварна се събраха на среща относно промените в Закона с оглед предстоящите споразумения.

На събитието присъстваха инж. Десислава Иванова – директор на областна дирекция „Земеделие“ – Добрич, Жулиета Балева – началник на Общинска служба “Земеделие” – гр. Каварна и Елка Николова – началник на Общинска служба „Земеделие“ –гр. Шабла.

Срещата беше с цел уведомяване за промените в Закона. Тази година за първи път споразуменията за обработка и разпределение на масивите, които се случват ежегодно, ще се извършат не от общинските служби по земеделие, а от фирма, която да подпомогне тази дейност. Земеделските стопани се спряха на фирма, добре позната на техните региони – фирмата на инж. Христо Капралов.