От 1 януари ще действат нови правила за електронна търговия с храни

С началото на новата 2022 г се поставя и началото на нови правила за извършване на търговия с храни от разстояние, които са заложени в публикуваната в брой 100 на Държавен вестник Наредба № 12 от 18 ноември 2021 г за специфичните изисквания при търговия с храни от разстояние. Според наредбата се предвижда бизнес операторите с подобна търговия трябва да бъдат регистрирани по надлежен ред, както и да се въведат за контрол превозните средства в системата на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). При превозването на храните, освен специални коли, могат да се използват и мотоциклети, мотопеди, индивидуални електрически превозни средства и велосипеди, тези превозни средства се обявяват от бизнес оператора в процедурата по регистрация на обект по чл. 26 от Закона за храните.

Откъде ще ги купуваме

Храни могат да се купуват чрез интернет, телефон, пощенска кутия, като доставките освен лично, ще могат да се извършват и чрез куриер, но и тази услуга ще трябва да отговаря на изискванията на Закона за храните.

Според наредбата инспекторите на БАБХ ще трябва да се идентифицират, когато искат да правят официален контрол на бизнес оператора, но когато разглеждат сигнал за съмнение за разпространение на храни чрез търговия от разстояние, които не са безопасни или са обект на измама, и/или бизнес операторът не е идентифициран, пробите ще бъдат за сметка на официалния контрол и ще се вземат чрез поръчка през средство за комуникация от разстояние, без да се уведомява предварително бизнес операторът.

Ще се информира цяла Европа

При констатиране на несъответствия с нормативните изисквания при извършване на дейност от доставчик на услуги, установен на територията на друга държава членка, органите на БАБХ ще трябва да подават уведомления чрез системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF) или чрез системата за административна помощ и сътрудничество.

Инспекторите ще се комбинират с други власти

При осъществяване на официален контрол на търговия с храни от разстояние БАБХ може да иска съдействие от органите на Министерството на вътрешните работи, Агенция „Митници“ и Комисията за защита на потребителите, се казва още в наредбата.