Община Каварна уведомява собствениците на пчелни семейства за провеждане на растителнозащитни дейности

Във връзка с мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Каварна уведомява за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна.

От 28.04.2018г. до 02.05.2018г. от 19.30ч -21.00ч. ЗП ”Божидар Анещев Бончев” ще проведе третиране на зимна рапица с препарат Амистор Голд при доза 100мл/дка. Третирането ще се извършва срещу склеротиня в масив 11 в землището на с.Раковски, общ.Каварна на площ – 340 дка, отстоящ от населено място – 2км.
Приготвянето и зареждането на разтворите ще се извършва на работна площадка в стопански двор с.Раковски.
За организирането и провеждането на растителнозащитните мероприятия отговаря Божидар Анещев Бончев, изпълнител Иван Дженков Димов.