Община Каварна уведомява собствениците на пчелни семейства за провеждане на растителнозащитни дейности

Във връзка с мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Община Каварна уведомява за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр. Каварна, както следва:

В периода от 09.05.2019г. до 12.05.2019г. от залез слънце до 10.30ч. на следващия ден, „Прогрес – 2003“ ЕООД, ще проведе третиране на пшеница с препарати Диамант макс с карантинен срок 30 дни, при доза 150мл/дка. и Фертигрийн фолиар при доза 150мл/дка. (листен тор). Третирането ще се извършва в землището на гр.Каварна, масив 17 на площ от 250 дка, отстоящи от населеното място на 6км и на съседни землищни граници със с.Селце.

За организирането и провеждането на растителнозащитните мероприятия отговаря Красимир Драгнев Петров.

В периода от 09.05.2019г. до 12.05.2019г. от залез слънце до 10.30ч. на следващия ден, ЧЗС „Петър Петров“, ще проведе третиране на пшеница с препарати Диамант макс с карантинен срок 30 дни, при доза 150мл/дка. и Фертигрийн фолиар при доза 150мл/дка. (листен тор). Третирането ще се извършва в землището на гр.Каварна, масив 25 на площ от 360 дка, отстоящи от населеното място на 4км и на съседни землищни граници със с.Могилище и с.Раковски.

За организирането и провеждането на растителнозащитните мероприятия отговаря Петър Драгнев Петров.