Община Каварна уведомява собствениците на пчелни семейства за провеждане на растителнозащитни дейности

Във връзка с мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Община Каварна уведомява за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр. Каварна, както следва:

В периода от 22.04.2019г. до 24.04.2019г. от 19.00ч. до 10.00ч. на следващия ден, фирма „РЕБЕЛ“ ООД ще проведе третиране на пшеница с препарат ТАНГО СУПЕР с карантинен срок 50 дни, при доза 90мл/дка и БИАТЛОН с карантинен срок 4,5гр./дка и карантинен срок 50 дни. Третирането ще се извършва в землището на с.Видно, община Каварна в масив 24 на площ от 836дка, отстоящ от населеното място на 5км. срещу плевели и болести. За организирането и провеждането на растителнозащитните мероприятия отговаря Николай Даскалов.

В периода от 24.04.2019г. до 30.04.2019г. от залез слънце до 10.00ч. на следващия ден, фирма „КУЮМДЖИЕВИ“ ЕООД, ще проведе третиране на пшеница с препарати ТАНГО СУПЕР с карантинен срок 50 дни, при доза 100мл/дка срещу брашнеста мана и септириоза и инсектицид ВАЗТАК РН 12.5мл./дка срещу вредна житна дървеница, карантинен срок 30дни, хербицид ПАЛАС РН 25гр./дка срещу широколистни плевели.

Третирането ще се извършва в масив 35 в землището на гр. Каварна, на площ от 176,668дка, отстоящ от населеното място на 5км. За организирането и провеждането на растителнозащитните мероприятия отговаря Георги Димитров Куюмджиев.

В периода от 24.04.2019г. до 30.04.2019г. от залез слънце до 10.00ч. на следващия ден, фирма „КУЮМДЖИЕВИ“ ЕООД, ще проведе третиране на пшеница с препарати ТАНГО СУПЕР с карантинен срок 50 дни, при доза 100мл/дка срещу брашнеста мана и септириоза и инсектицид ВАЗТАК РН 12.5мл./дка срещу вредна житна дървеница, карантинен срок 30дни.

Третирането ще се извършва в масив 24 в землището на гр. Каварна, на площ от 31,252 дка, отстоящ от населеното място на 5 км. За организирането и провеждането на растителнозащитните мероприятия отговаря Георги Димитров Куюмджиев.