Община Каварна уведомява собствениците на пчелни семейства за провеждане на растителнозащитни дейности

Във връзка с мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности, Ви уведомяваме за провеждане на растителнозащитни мероприятия в землището на гр.Каварна, както следва:

В периода от 28.05.2020 г. до 31.05.2020 г. от 19:00 до 10:00 часа на следващия ден фирма „КУЮМДЖИЕВИ“ ЕООД ще проведе третиране на СЛЪНЧОГЛЕД с продукт за растителна защита/препарат, хербицид ПУЛСАР ПЛЮС при доза 120-200 мл./дка. Карантинен срок не се изисква.

Третирането ще се извършва в землището на гр.Каварна, в масив 035015,16 – 176,668 дка., отстоящи от населеното място на 10 км. и масив 024011,107 – 31,252 дка., отстоящи от населеното място на 10 км., срещу лобода, паламида, синя китка.

За организирането и провеждането на растителнозащитните мероприятия отговаря лицето: Георги Куюмджиев.