Евродепутатите гласуват новите правила за лечение на селскостопанските животни

На 25-и октомври евродепутатите ще гласуват по регламента за продуктите на ветеринарната медицина, който цели да гарантира, че антибиотиците ще останат ефективни срещу инфекции.

По-малко антибиотици в селското стопанство
Профилактичната употреба на антибиотици за отделни животни ще бъде възможна само след решение на ветеринарен лекар и при висок риск от инфекция. Колективното лечение ще бъде позволено само при липса на други алтернативи и с решение на ветеринарен лекар.

Някои видове лекарства ще бъдат запазени само за лечение на хора.

Съгласно новите правила лекарствата не следва да бъдат използвани, за да компенсират лоши условия на отглеждане на животните или за стимулиране на техния растеж.

Изисквания към вносителите
Всички чуждестранни търговци, които предлагат храни на европейския пазар, ще трябва да се съобразяват със стандартите на ЕС за използване на антибиотици.

Стимулиране на иновациите
За да се преодолее проблемът с резистентността, е нужно разработването на нови видове антибиотици. Новите правила предвиждат стимули за изследванията в тази насока.

Медикаментозни фуражи
Отделен регламент, който също ще бъде гласуван на 25-и октомври, налага забрана за профилактичната и колективната употреба на антибиотици в медикаментозните фуражи. Рецепти за такива фуражи ще могат да бъдат издавани само от ветеринари след преглед.

Следващи стъпки
След гласуването в Парламента за влизането в сила на новите правила ще бъде необходимо и официалното одобрение на Съвета.

Източник: Agrozona.bg