ЕК откри обществена консултация за бъдещето на селските райони

Европейската комисия започна обществена консултация по новата си инициатива за създаване на дългосрочна визия за селските райони.

Консултацията има за цел да събере мнения и виждания за възможностите и предизвикателствата в селските райони и действията, необходими за постигането на тези стремежи в периода до 2040 г.

Всеки заинтересован европеец, включително потребители, селскостопанския хранителен сектор, малките и средните предприятия, страните в ЕС, регионалните и местните власти, фермерите, организациите на гражданското общество, младежите в селските райони, неправителствените организации, местните инициативни групи, селските мрежи и учените могат да дадат своите мнения и предложения в онлайн обществената консултация до 30 ноември 2020 г.

Комисията иска да осигури широка консултация и приканва всички, които се интересуват от бъдещето на селските райони и техните жители, да споделят своите виждания.

96 милиона души в ЕС живеят в селските райони, които заемат 45% от територията на Съюза.

Източник: Agrozona.bg