97% от засетите площи с пшеница са ожънати

97% от засетите площи с пшеница вече са ожънати. Това сочат данните от оперативния анализ на Министерството на земеделието, храните и горите.

Ожънати са и 98% от тези с ечемик и маслодайна рапица. При всички основни есенни култури през настоящата кампания се отчитат по-ниски средни добиви от миналогодишните, което се отразява негативно и на събраната продукция.

По-чувствителен спад на производството на годишна база се наблюдава при ечемика, ръжта и тритикалето (в рамките на 20% – 24,3%), при които е налице намаление и на реколтираните площи. Продукцията от маслодайна рапица и пшеница намалява по-слабо (съответно с 1,6% и 7,5%), вследствие на увеличение на реколтираните площи.

Източник: Агрозона