За втора година Каварна е домакин на турнир по петанк за двойки

Участие в него вземат състезатели от България, Русия, Румъния, Унгария Израел и Словакия.
Игрищата, на които се провежда турнира, са разположени между втора и трета буна на плажа в Каварна, под нос Чиракман.
Участниците са 40 на брой, разпределени по двойки в 20 отбора.
Петанк е френска национална игра, чиито корени са още от осемнадесети век. В България първият клуб е създаден през 1996 година. В началото на играта се тегли жребий кой отбор ще започне пръв.
Друго правило за определяне реда е, че играта започва този, който е стигнал най-близо до очертанията на терена без да го докосва. Играчът, който започва пръв, чертае кръг в началото на игрището, откъдето хвърлят всички останали.
От него се пуска едно малко дървено топче, което се нарича кошонет (буквално прасенце). Кошонетът трябва да се хвърли на разстояние минимум 5 метра от началния кръг. Позицията може да се променя по време на играта, след като е минал редът на всички.
Играта набира все по-голяма популярност в страната ни, защото може да се играе от деца и възрастни и не изисква определена физическа подготовка“ – това обясни организаторът на турнира Емил Макаров.
През 2024 година Франция ще бъде домакин на Олимпийските игри и тогава петанка ще бъде включен в олимпиадата.