Забраниха консумацията на вода от чешмите в село Белгун

Със заповед на директора на Регионалната здравна инспекция в Добрич е спряна консумацията на водата за питейно-битови цели в село Белгун, подавана от водопроводната мрежа на 08.Зона Белгун, съобщават от Община Каварна.

Установено е, че тя не отговаря по микробиологочни показатели на Наредба № 9/2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

До отстраняване на несъответствията следва да се използва бутилирана вода от регламентиран производител, посочват от Общината.