Прекратена е концесията за мина „Оброчище“

Снимка: БТВ
Министерството на енергетиката е прекратило концесията за мина „Оброчище“, съобщават от ведомството.

Причината е в неспазване на договора и натрупани задължения към държавата за сумата от 130 000 лева. Спирането на правата по концесионния договор не отменя задължението на концесионера да поддържа за своя сметка рудника в предексплоатационно състояние с необходимия водоотлив и вентилация, съобщават още от Министерството на енергетиката. .

Последната проверка от страна на Министерството на мина „Оброчище“ е извършена на 15.05.2018 г. След констанирано неизпълнение на концесионния договор, е отправена покана за доброволно изпълнение в 30-дневен срок. Тъй като задълженията не са били изплатени, от министерството са спрели действието на договора от 01.06.1999 година за предоставяне на концесия с предмет „Особено право на ползване на подземни природни богатства – манганови руди чрез добив от находище „Оброчище – Северозападен участък“. По информация от служители на „Евроманган“ АД, не са изплатени заплатите от м. юли 2018 г., а дължимите суми за електроенергията се заплащат със закъснение. Припомняме, че срещу фирмата концесионер има заведени две дела за обявяване в несъстоятелност, които предстои да бъдат гледани от Добричкия окръжен съд.