Подменят водопроводи в 4 села в община Каварна

Водопроводи в 4 села на територията на община Каварна ще бъдат подменени по Програма за развитие на селските райони 2014-2020, по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура”. Това съобщи за Каварна Днес зам.-кметът Йордан Йорданов.

Ще бъдат подменени довеждащите водопроводи на с . Белгун и с. Септемврийци, ще бъде подменен и 3 км водопровод, който преминава през с. Видно и 16 км  вътрешна водопроводна мрежа в с. Българево, като тук е най-голямата инвестиция –за  4 400 000 лв.

Стойността на проекта е в размер на 5 680 000 лв. В момента тече подготовка на процедурата за избор на изпълнител.