На 16 август ще бъде представен сборникът „Смехът на Добруджа“ на Яни Калиакренски

Сборникът е първоначално издаден през 1929г.,сега Атанас Димитров – АтаДим, съместно с Община Каварна и още родолюбиви българи ще му вдъхнат нов живот

На 16 август 2022 г., от 18.00 ч., в централното фоайе на Регионална библиотека „Дора Габе“ ще се състои представяне на ново издание на сборника с разкази на Яни Калиакренски „Смехът на Добруджа“ (1929). Книгата се преиздава с подкрепата на Община Каварна и на родолюбиви българи и ще бъде представена от Атанас Димитров – АтаДим, по чиято идея и съставителство е реализирана инициативата.

Яни Калиакренски изцяло свързва живота си с Добруджанския край. Радетел е за Свободна Добруджа, която отстоява с журналистическото и писателско си перо. Той е не само основател, но и участник при създаването и запазването на много български просветни и културни институции в окупираната от румънска власт Южна Добруджа.

Това е третата книга – след сборника му с разкази „Добруджанци“ (2020) и повестта му „Суша“ (2021), която се преиздава като продължение на реабилитацията – обществена и литературна – на самобитния творец Яни Калиакренски. Илюстрациите към сборника отново са творби на известния наш художник и карикатурист каварналията Любомир Михайлов. В своя прочит литературният критик и писател проф. д-р Славчо Иванов (1939-2006) споделя: „Смехът на Добруджа“ е важен текст, тъй като с тревожния патос на Алеко неизвестният Калиакренски също пита и пита: каква е бъдността на българина, все такава неизвестна ли ще е неговата съдба на земята.

Книгата е съобразена с изискванията на съвременния български правопис, като екземпляри от нея ще бъдат предоставени безвъзмездно на всички читалища в Южна Добруджа, дн. в областите Добрич и Силистра. Безплатни екземпляри ще бъдат предоставени и на всички регионални библиотеки в страната, както бе направено през последните две години и с другите две книги на Яни Калиакренски – сборника разкази „Добруджанци“ и повестта „Суша“.