График за демогласуване в Каварна, Българево и Септемврийци

Кметът на община Каварна Елена Балтаджиева възложи извършването на демонстрация на машинно гласуване на Никола Анастасов Ангелов – началник на отдел ГРАО.

На 17 септември от 09:00 до 16:00 часа ще бъдат извършвани демонстрации на машинно гласуване.