6975 добруджанци са се регистрирали като еднолични търговци

Едноличните търговци плащат 15% данък върху доходите си от стопанска дейност.

6975 са регистрираните в НАП Добрич еднолични търговци, които трябва да декларират доходите си от стопанска дейност пред НАП. Тези от тях, които през 2015 г. не са осъществявали стопанска дейност и не са придобили други доходи, подлежащи на деклариране, не са задължени да подават годишна данъчна декларация през 2016 г.

Доходите от стопанска дейност на едноличните търговци се облагат със ставка от 15%, а за останалите доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, всички физически лица заплащат 10% данък. Така например едноличен търговец, чиято дейност е производство на мебели, ще заплати 15% данък върху годишната данъчна основа като ЕТ. В същото време, ако собственикът на предприятието на едноличния търговец е получил хонорар по граждански договор, то този доход ще се обложи с данък върху общата годишна данъчна основа в размер на 10 на сто.

Годишната данъчна декларация може да бъде изтеглена от интернет сайта на НАП или да се получи в месния офис на агенцията. Срокът за подаването на декларациите за облагане на доходите изтича на 3 май 2016 г. Ако подадат декларациите си по електронен път до 31 март 2016 г., физическите лица могат да ползват и 5% отстъпка върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация. Допълнително условие е и да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията, както и да внесат целия размер на данъка за довнасяне в срок до 3 май 2016 г.

Изпращането на документите по електронен път може да стане с ПИК, като получаването му е безплатно от офиса на НАП по постоянен адрес на физическото лице, или с електронен подпис.

Освен по електронен път, данъчните декларации могат да се изпратят по пощата или да се подадат на място в някои пощенски станции, където директно ще бъде издаден входящ номер. Декларацията може да се подаде и лично в офис на НАП. Повече информация при попълване на данъчните декларации клиентите на НАП могат да получат на информационния телефон 0700 18 700 на цената на един разговор.