Шокиращи разкрития и оставка на член на ЦИК в БСП заради груби манипулации при избора на председател

Чавдар Георгиев от НС на БСП, който е член на ЦКПИ (Централната комисия за провеждане на избора за председател) разтърси из основи статуквото на Нинова, подавайки оставката си! В няколко страници той мотивирано обяснява защо подава оставката си като член на ЦКПИ, изтъквайки редица аргументи, които се осъзнават само от най-наблюдателните и запознати.

Той изтъква много аргументи, както логически, така и изцяло фактологично издържани. Сред тях са възможните технологии за манипулация на прекия избор за председател на БСП, конкретни действия, с които ръководството на партията е лишило конкуренцията на Нинова от възможност за изява и й е дало редица преимущества, както и истината за атмосферата в ЦКПИ. Освен това, в мотивацията на оставката си той изтъква слабостите на псевдодемократичния пряк избор, основателните съмнения за тежкото финансово състояние на партията и прикриването му от страна на ръководството, като и апаратните хватки и манипулации на Позитано 20.

Подобна оставка безспорно хвърля сянка на съмнение върху честността и прозрачността на предстоящите вътрешнопартийни избори за председател на БСП. Съмнения имаше и преди, но ситуацията е съвсем друга, когато те са изразени от човек, който е бил част от Централната комисия за провеждане на избора за председател. Неговата информация и наблюдения са „от кухнята“, което ги прави изключително значими и може би дори съдбоносни в и без това напрегнатата атмосфера, която цари в левицата.

Ето какво пише г-н Георгиев в писмото си до НС на БСП:

ДО

Членовете на НС на БСП

Уважаеми другарки и другари,

Считано от днес 03.09.2020 г. подавам оставка като член на Централната комисия за провеждане на избора за председател на БСП (ЦКПИ), формирана по решение на НС на БСП от 23-02-2020 г.

Мотивите ми за това са:

1. Изборът на председател на БСП бе наложен от Нинова с Устава на БСП (нов от 2017 г.), чрез демагогия и заблуждаващи тези, че се дава право на членовете да избират, че това е най-демократично, и че няма да може партийните олигарси да налагат на Конгреса кого да избира за председател (което е обида за Конгреса и делегатите, които я избраха, а и за самата нея). Същевременно, под благовидния повод за мандатност и сменяемост, Нинова наложи забрани, които ограничиха конституционното право на членове на БСП да бъдат избирани в публични органи, за да елиминира достойни и опитни другари.

2. По време на мандата си Нинова последователно прокарваше разделителни линии в партията (приложи принципа „разделяй и владей“). Последователно и системно тя принизяваше ролята на Националния съвет (НС), а през последната година открито води война с този легитимен висш орган, като го пренебрегва и елиминира при вземане на важни политически решения и се противопоставя (саботира) провеждането на редовно свикани заседания. Така постепенно Нинова отслаби партията (вкл. функционално, кадрово и финансово) и успя в значителна степен да я подчини. По същество Нинова установи безотговорно (да си спомним цирка с оставката) и безотчетно еднолично управление. Всичко това показва целенасочена системна последователност в действията на Нинова при домогването и утвърждаването на едноличната власт.

3. С провеждането на пряк избор на председател на БСП, Нинова си осигурява:

– абсолютна еднолична власт – защото ще бъде еднолично избрана от цялата партия; и защото по Устав има еднолични права – тя представлява партията и подписва кандидатските листи в различните избори от името на БСП, тя се разпорежда с финансите, само тя има право да предлага членовете на Изпълнителното бюро (ИБ), което ръководи и което е напълно подчинен орган лично на Нинова;

– надмощие като едноличен пряко избран орган над Конгреса и над Националния съвет – защото тези колективни органи не са избрани пряко от всички членове;

– несменяемост, защото в Устава отпада възможността Конгресът да освобождава председателя на партията (мандатът й като председател може да се прекрати реално само с оставка, която, както се видя, няма да подаде, дори и публично да я заяви.);

– пълна и абсолютна безотговорност, защото ако Нинова бъде избрана с пряк избор, по сега действащия Устав никой орган не може да й търси отговорност и тя ще е абсолютно безотговорна за действията си.

4. Нинова предложи и наложи на НС непълни и неясни правила за пряк избор на председател, които не гарантират честност, прозрачност и равнопоставеност на отделните кандидати в изборния процес. С тези правила, които прибързано и без съдържателна дискусия бяха приети в НС, тя си осигури необходимите вътрешноправни предпоставки за „демократичното“ преизбиране.

5. С правилата за избор, Нинова елиминира НС на БСП от изборния процес и прехвърли отговорността за избора привидно на Централната комисия за провеждане на избора (ЦКПИ), а реално върху апарата – орготдела на Позитано 20. Чл. 16, ал. 1 от Устава бе суспендиран (Чл. 16. (1) Председателят на БСП се избира чрез пряк вътрешнопартиен избор по ред и условия, определени от НС на БСП. ) „Де факто“ и „деюре“ изборните правила (т.е. редът и условията за избора) не се определят от НС на БСП (който може би и затова целенасочено не се свиква на заседания). ЦКПИ приема предварително предопределени решения от т.н. „ръководство“, които веднага се изпълняват от орготдела.

6. На ЦКПИ е отредена и комисията да изпълнява предимно представителна (показна) роля на регистратор и на прокламатор на действията на т.н. „ръководство“ и на апарата на Позитано 20 (т.е. реално на Нинова). Това е така, защото на ЦКПИ не бе определен никакъв самостоятелен помощен апарат (обслужва се изцяло от орготдела); т.е. комисията бе поставена в пълна организационна, административна и информационна зависимост. ЦКПИ не разполага с определен отделен бюджет, който трябваше да е определен от НС на БСП с приемането на правилата. Информацията, въз основа на която се вземат решения в ЦКПИ, изцяло се обработва, подготвя и манипулира от апарата на Позитано. Информацията за избора е напълно подконтролна на апарата (Нинова), но не и на членовете на ЦКПИ или на другите кандидати, след допускането им. ЦКПИ не разполага с първичната информация, а само с тази, която й се предоставя. С други думи, чрез изборните правила бе предопределено ЦКПИ да е само „фасада“, а задкулисно – т.н. „ръководство“ и апаратът да контролира изцяло изборния процес и да работи в полза на сегашния председател, вкл. и като оказва максимално въздействие върху местните структури. (Може би затова апаратът допълнително бе редуциран април-май т.г.).

7. Нинова има огромно служебно преимущество пред другите кандидати, за което предупредих на заседанието на НС на БСП (23-02-2020) и което реално се доказва в подготовката на избора и провеждането на т.н. „изборна кампания“. Това служебно преимущество прави избора изначално неравнопоставен (т.е. нечестен) и гарантира в максимална степен преизбиране на досегашния председател, защото:

– като период от време, предизборната кампания е сведена до минимум – 4 седмици, през които другите кандидати не могат да осъществяват реална кампания и да се представят пред „избирателите“, а Нинова е имала за това времето на целия й мандат (предлагах да определим минимум 3 месеца кампания и всеки кандидат да може да агитира от момента на издигането му от местни структури – но това не се прие от НС на БСП);

– апаратът на Позитано работи за Нинова.

8. Нинова има и огромно служебно медийно преимущество, защото:

– през целия мандат е била показвана от телевизионните медии и има най-голямо медийно присъствие. Всъщност, за повечето членове на БСП, които никога не са виждали „на живо“ нито Нинова, нито другите кандидати, т.н. демократичен избор ще е избор на „образа от екрана“. Очаквано мнозинството членове на БСП ще предпочетат тази, която прегръща козички, язди коне, прегръща се с хората по разни срещи и получава букети, и се гневи на Бойко Борисов (но нищо повече от гневни приказки). Болшинството избиратели нямат реален личен избор, а ще избират това, което виждат или са запомнили от телевизионния екран;

– БСТВ работи само в нейна полза (дори се чудя дали не се насажда култ към личността на Нинова. Няма предаване, което да не е хвалебствено.);

– изборните правила или решенията на ЦКПИ не задължават кандидатите да дискутират в общ медиен дебат (един срещу друг) по вътрешните партийни проблеми и евентуалното участие на БСП в управлението на страната. Отделните членове няма да могат да се запознаят с програмите, идеите, вижданията по конкретни въпроси и да сравнят личностните качества на кандидатите. Избирателят ще е поставен в положение да гласува неинформирано и без да може да сравнява качествата на кандидатите, т.е. няма какво/кого да избира – въз основа на програми, идеи и личностни качества за изпълнението им. Това разкрива колко демагогска и преднамерено фалшива е аргументацията за измислена демократичност и „право на избор“, която бе наложена и продължава да се поддържа от Нинова.

9. Изборните правила ограничават и финансово предизборната кампания на кандидатите (6000 лева за всеки един кандидат), което също предопределя ограничената информираност на избирателите. Общото финансиране от централата на БСП, което уж трябва да осигури равнопоставеност на кандидатите, е сведено до един плакат и една дипляна, (защото „няма пари“, което доказва, че БСП, ако не във фалит (Нинова го отрича), то е в тежко финансово състояние, въпреки 32-33-те милиона субсидия, получени през мандата).

10. ЦКПИ:

– дописва (измисля нови) изборни правила, в нарушение на Устава на партията (чл.16, ал. 1 от Устава, тъй като НС на БСП е отстранен от процеса) като прави изборната процедура неконтролируема за отделните кандидати (но не и за апарата на Позитано 20, т.е. за Нинова) и волно или неволно създава предпоставки за манипулация на изборните резултати;

– разреши провеждането на странна агитационна кампания по телефона (няма я по правилата за избор), за да проверява дали членовете са действителни и дали знаят за избора, което в определени случаи обиди членове на партията, а в други даде възможност да се проконтролират какви са нагласите за гласуване;

– измисли отделен (нов) вид секционна изборна комисия – т.н. „мобилни комисии“; т.е. създава собствени правила и ред за изборния процес (в нарушение на Устава чл.16, ал.1.). Мобилните комисии/секции затрудняват в максимална степен осъществяването на контрол по отношение на тайната на гласуване и честността на изборния процес. Поради многократното преместване, по време на транспортирането изборната кутия (урната), изборните бюлетини и книжа ще са подконтролни (във фактическа власт) единствено и само на членове на изборната комисия, които специално за този вид комисии са редуцирани до 2-ма, 3-ма (При недобросъвестност на членовете на тези комисии, те ще могат да осигурят (протоколират) какъвто искате резултат и е възможно да манипулират както изборната кутия и бюлетините, така и изборните книжа). При гласуване чрез мобилните комисии/секции не е възможно застъпниците на кандидатите да упражняват пряк контрол през цялото време на изборния процес и това създава сериозен риск от злоупотреби;

– ограничи правото на глас на новоприетите членове (след 31.12.2019 г.) да могат да участват в изборите, в противоречие на изрични правила на Устава на БСП. Приетите членове на БСП след 31.12.2019 г. по решение на ЦКПИ нямат право да гласуват, въпреки изричните текстове на чл. 10, т.2 или т.4 на Устава на БСП; (Чл.10 Партийните членове имат право:…… 2. да избират и да бъдат избирани в партийните органи и за публични длъжности;……… 4. да участват във вътрешнопартийни избори, в референдуми и допитвания;)

– десетина дни преди самия изборен ден ЦКПИ няма пълна и окончателна яснота колко са и кои са комисиите по общински организации, колко общо са избирателите – членовете на БСП по предоставени в орготдела избирателни списъци (колко е общият им брой, спрямо който ще се определи действителността на избора). Тази ключова информация е известна само на орготдела и на т.н. „ръководство“, но не и на комисията;

– не контролира и/или не получава финансова информация за разходване на средства. Освен секретарят на комисията, никой друг не разполага с финансова информация. Десет дни преди избора не е ясно ще се осигурят ли необходимите средства, разходите надвишават ли първоначално определената (м. февруари 2020 г.) бюджетна сметка; ще има ли допълнително средства, необходими за осигуряване на здравна безопасност предвид продължаваща извънредна епидемиологична ситуация;

– атмосферата, в която работи комисията, е напрегната, отправят се нападки към членовете, които изразяват собствено мнение или мнение, което противоречи на очакваното от т.н. „ръководство“. Оставам с убеждението, че болшинството членове са подбрани по критерий лична преданост към председателя.

Уважаеми другарки и другари,

Единственият логичен извод от всичко гореизложено е, че прокламираният избор (от Нинова) като голяма реформа и като „най-демократична“ практика, всъщност ще е своебразен фарс, и че целенасочено (или не) са създадени предпоставки за привиден, неравнопоставен и нечестен (фалшив) избор. Винаги съм бил против въвеждането на тази псевдодемократична реформа чрез Устава на БСП и сега реално се убеждавам, че такава „реформа“ е вредна за партията. За мен няма съмнение, че проведен по този начин, изборът е предопределен и неравнопоставен. Нещо повече, убеден съм, че всички действия – от приемането на Устава и на т.н. „правила“ до провеждане на общинските конференции за издигане на само един кандидат (Нинова), както и действията на ЦКПИ и апарата (вкл. необявяване на общия брой на избирателите по списък) са били целенасочено осъществявани и водещи към един резултат – преизбиране на „лидера“ и превръщането на БСП в лидерска партия.

Убеден съм и че прекият вътрешнопартиен избор ще допринесе само за допълнително разделение, спорове и нови разочарования в партийните членове. В крайна сметка вътрешнопартийният избор само ще легитимира едноличното управление на Нинова за нов мандат с цената на отслабване и разделение на партията. След такъв избор БСП ще е променена, ще е с друга същност, ще е действително лидерска партия!

Затова аз съм убеден, че избор не трябва да се провежда, не трябва да се гласува, като осъзнато действие на всеки социалист за спасяване на същността и характера на БСП. Призовавам всички членове на НС на БСП (ако споделят гореизложеното), ползвайки личното си влияние и комуникативни възможности да обяснят на максимален брой избиратели, защо не трябва да гласуват на 12.09.2020 г.!

Ако повечето избиратели (колкото и да са те) не гласуват, изборът ще е недействителен (нередовен) и ще се даде възможност на предстоящото заседание на Конгреса (26-27 септември) партията да се върне към традиционните и общопризнати механизми на представителната демокрация. При мнозинство в Конгреса, което споделя гореизложеното, ще може да се възобновят старите правила – Конгресът да избира председателя на НС; председателят да дава отчет пред НС и да отговаря пред Конгреса.

Предложих на членовете на ЦКПИ да си подадем колективно оставката, за да поемем ние вината (и отговорността)и да опазим името на партията. Това не се възприе. Не ми остава нищо друго, освен да подам собствената си оставка, с което отказвам да участвам в този предопределен избор.

03.09.2020 г.

С уважение,

Чавдар Георгиев

член на НС на БСП