Групата на БСП в общинския съвет на Каварна предложи мерки в подкрепа на гражданите и бизнеса  за справяне с последствията от кризата с COVID-19

Днес групата на общинските съветници от БСП в Каварна внесе предложение за предприемане на конкретни икономически и социални мерки в помощ на хората и бизнеса в общината.

„Каварна е една от малкото общини в страната, която до момента не е предприела никакви мерки в подкрепа на хората в тази трудна за всички ситуация. Търпеливо изчакахме общинската администрация да предприеме действията, в които ни уверяваше няколко седмици подред, но това не се случи. Затова общинските съветници от БСП призоваваме колегите си от всички политически сили да постъпят отговорно, като подкрепят гражданите и бизнеса”, заявиха общинските съветници от групата на БСП.

Предложените мерки включват :

* освобождаване от месечен наем на общинските търговски площи, помещения, жилища за срока на обявеното извънредно положение;

* освобождаване от такса смет за юридически лица за срока през, който не са работили и 60 дни след отмяна на извънредното положение при неработещи стопански субекти на територията на община Каварна;

* освобождаване от патентен данък за периода на извънредното положение на стопанските субекти засегнати от заповедта на министъра на здравеопазването ;

* финансиране на нова транспортна схема за  автобусните превозвачи, обслужващи линиите в общината, за да могат жителите на селата да ползват услугите на лични лекари, аптеки, банки, до момента на прекратяване на извънредното положение;

* безплатен домашен социален патронаж и безплатна млечна кухня в периода на действие на извънредното положение ;

* в подкрепа на МБАЛ Каварна за периода на извънредното положение, общинските съветници да предоставят 1/3 от възнагражденията си

Предстои предложенията да бъдат обсъдени на заседание на Общинския съвет на Община Каварна.