Отбелязваме Световен ден на аудиовизуалното наследство

27 октомври е Световен ден на аудиовизуалното наследство.

Той се отбелязва от 2005 г. с резолюция 53 на 33-та сесия на Генералната конференция на Организацията на ООН по въпросите на образованието, науката и културата (ЮНЕСКО), за да се съхранят аудиовизуалните документи като филми, радио- и телевизионни програми, аудио- и видео записи, които са уникално свидетелство за икономическото, политическото и социалното развитие на обществото.

В България се чества от 2006 г.

Източник: plevenzapleven.bg