Отбелязваме Деня на земята

На днешния ден (22 април) светът отбелязва Международния ден на Земята. Първото честване се организира през 1970 г. от американците Джон Амкконъл, Гейлорд Нелсън и Денис Хейс, които издигат каузата за опазване на околната среда. От 1990 г. празникът се чества като международен, а у нас за първи път се отбелязва през 1993 г.

През 2019 г. темата на кампанията е „Да опазим Нашите видове“ – защото ако не действаме днес, изчезването на биоразнообразието ще е нашето трайно наследство!

Основната цел на кампанията е повишаване осведомеността за ускоряващия се темп на изчезване на милиони видове и последствията от това явление.

За съжаление, човешкият род се е намесил необратимо в баланса на природата и като резултат светът днес се сблъсква с най-скоростното изчезване на видове, резултат от човешката дейност.