Днес отбелязваме Международния ден на незрящите

В исторически план днешния ден е обявен за Международен ден на слепите хора от ООН през 1946 г.

Денят съвпада с рождената дата на френския благородник Валентин Аюи, който полага основите за обучението на слепите, основавйки в Париж първия в света интернат за слепи.

Заслугата за въвеждането на белия бастун като отличителен белег и средство за придвижване на незрящите е на французойката Жили Дербемон и в САЩ на Джордж Бонъм, а  дългият бял бастун е изобретение на военния психолог Ричард Хувър през 1 943 г.

Релефно-точковото писмо на Луи Брайл, познато на широката общественост като Брайловото писмо, е въведено през 1906 г.

От 1928 г. до момента Националното читалище на слепите „Луи Брайл“ в София е основният издател на художествена литература на брайл у нас, а бибилиотечният му фонд  включва близо 2 000 заглавия. Първите български „говорещи книги” са записани през 1 959 г.