Отличиха участниците в конкурса „Доброто в моите очи”

Кметът на община Каварна Елена Балтаджиева отличи с грамоти на 106 ученици, които се включиха със свои рисунки и фотографии в конкурса „Доброто в моите очи“. За най-добрите творби са подготвени и предметни награди.

Конкурсът беше иницииран от Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) и обявен в края на месец октомври.  В него взеха участие 106 деца със 116 рисунки, които се съревноваваха в две възрастови групи.

В първа възрастова група участваха 91 деца със 99 рисунки, а във втора – 15 деца със 17 рисунки. Участваха деца от ОУ „Й. Йовков”, СУ ”Ст. Караджа”, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – училища в град Каварна и в село Белгун.

Компетентно жури класира представените творби  както следва:

І ва възрастова група – 1 – 4 клас

І награда

Светослав Тодоров Червеняков – ОУ “Й. Йовков“ – 3 Б кл.

Диана Стефанова Василева – ОУ “Й. Йовков“ – 4 А  кл.

ІІ награда

Мирослав Тихомиров Панчев – ОУ “Й. Йовков“ – 3 А  кл

Димитър Кънчев Генчев – „Птиците си помагат. Да правим и ние като тях“ – СУ „Ст. Караджа“ – 4  Б кл.

ІІІ награда

Никол Адрианова Анастасова – СУ „Ст.Караджа“ – 1 А кл.

София Стефанова Павлова – СУ „Ст.Караджа“ – 2 Б кл.

Георги Пламенов Петков –„Всички да сме приятели“-  СУ „Ст.Караджа“ – 4  Б кл.

Поощрителна награда –

Димитър РифатовРифатов – „Помощник“- ОУ “Й.Йовков“ – 4 Б клас

Калина Руменова Траянова – ОУ “Й.Йовков“ – 4 А клас

Елисса Георгиева Николова –„Да пазим природата“-  СУ „Ст.Караджа“ – 4  Б кл

Награда за креативност

Ивайла Деан Дукова – „Ангел хранител“ – ОУ “Й.Йовков“ – 2 Б кл.

ІІ –  ра възрастова група – 5-7 клас

І награда

Екатерина ВикторовнаМлечкова– ОУ“Й.Йовков“ – 7 клас

ІІ награда

Ивайло Георгиев Василев – ОУ “Й.Йовков“ – 6 А клас

Елисавета Александрова Сотирова – ОУ “Й.Йовков“ – 5  А клас

ІІІ награда

Поля Адамова – ОУ“Й.Йовков“ – 5 Б клас

Силвестър Илиев Тодоров – СУ“Ст.Караджа“ – 5 „А“ кл.

Всички участници  получават  грамоти, а отличените и предметни награди.

Награда и грамота  за активно участие  на класа  получават  и  3 „б”, 4 „а”, 4  “б“ клас на СУ ”Ст.Караджа” и  4 “б“  на ОУ „Й.Йовков“.

В конкурса за фотография на тема „Доброто в моите очи“ в посочения срок творби за участие са изпратили 2 деца с по две фотографии.

Това са Кристиян Милчев от 11″б“  клас от ПЗГ „Ал. Тимирязев“  и  Гергана Николаева Даскалова от  8“б“ клас от СУ „Ст.Караджа“. Грамоти и предметни награди за участие ще получат и двамата участници.