Националните културни празници „Албена” започват в Каварна на 20 септември

Националните културни празници „Албена”, които се организират от издателство „Захари Стоянов”, започват на 20 септември от 16 часа в заседателната зала на Община Каварна .

Началото ще бъде поставено с творческа среща с акад. Георги Марков с книгите  – „Българското крушение. 1913“ и „Любомъдрие на историята“,  проф. Иван Маразов – „Мистериите на кабирите в Тракия“ и „Амазонките“,  Боян Ангелов – „Последна риза“ и „В сянката на хоругвите“,  Панко Анчев – „Българският ум. Непрочетеният Димитър Талев“ и „Българският ум. Теория и история“,  чл.-кор. Васил Проданов – „Системни цикли и бъдещето на историята: накъде върви историята“ и „Теория на българския преход“, Стоян Райчевски – „Бежанство и преселвания на добруджанските и таврийските българи. 1913-1944“ и „Календар и обредност в Странджа и Източна Тракия“ , Иван Гранитски – „Зазоряване“, „Стрелата на времето“ и „Образ и метафора“.

Всеки от тях ще представи своето творчество пред публиката.

Националните културни празници „Албена“ се превърнаха в голямо събитие в духовния и художествения живот на Североизточна България, което се очаква с нетърпение. Тази година празниците, които се организират от издателство „Захарий Стоянов“, Албена АД и общините в Североизточна България, ще се проведат за 17-и път. В организаторите се утвърждава впечатлението, че днешното българско общество има отчаяна нужда от нови будители. Като истински нови будители се явяват писателите, учените, художниците, музикантите и актьорите, които участват в празниците.