Национални културни празници „Албена“ гостуваха в Каварна

С традиционната среща със значими съвременни български интелектуалци и творци в заседателната зала на Община Каварна гостуваха Национални културни празници „Албена”.

За седемнадесета поредна година пътуващият фестивал, иницииран от издателство „Захарий Стоянов”, популяризира съвременната българска култура чрез прякото въздействие на словесното изкуство.

Сред официалните гости на фестивала бяха проф. д.ф.н. Васил Проданов, който представи книгите си „Системни цикли и бъдещето на историята: Накъде върви светът?” и „Теория на българския преход”; проф. Стоян Райчевски, който говори по темите от своите изследвания „Календар и обредност в Странджа и Източна Тракия” и „Бежанство и преселвания на добруджанските и таврийските българи. 1913-1944”; литературният критик и философ Панко Анчев представи книгата си „Българският ум. Непрочетеният Димитър Талев”и „Българският ум. Теория и история“; публициста и журналист Юрий Борисов говори за книгите си „Молба за рая” . Своите поетични текстове представиха директорът на издателство „Захарий Стоянов” Иван Гранитски, Валентина Радинска и Цанко Цанев.

Издателство „Захари Стоянов“ и „Пътуващата академия“, както сами се нарекоха бяха подготвили своите книги като подарък за каварненската библиотека и за публиката. Те благодариха на Община Каварна за топлото посрещане.