Деца от СУ „Св. Кл. Охридски“ – Добрич представиха интердисциплинарен урок пред учители от Каварна

Интердисциплинарен урок на тема „Как да помогнем на животните“ се проведе в СУ „Свети Климент Охридски” в Добрич.
Той бе под наслов „Да пазим природата – тя е наш дом”. Урокът бе разработен от класните ръководители на 3 класове и Нина Димитрова – учител по биология. Беше презентиран от учениците от 3 а клас под ръководството на Нела Василева и Иванка Стоянова.

Гости на урока бяха Тинка Темелкова – инспектор в Регионалното управление по образование и учители от Каварна и Добрич.

Ученици и учители показаха предимствата на интердисциплинарното проектно-базирано обучение, а именно учене чрез правене, при което подборът на темата позволи интегриране на знания от различни предметни области – Човекът и обществото, Човекът и природата, Български език и литература, Математика и др. Беше предложена методика за интегриране на технологиите в учебния процес чрез работата с електронната платформа ,,mozaBook“. Урокът беше базиран на научно проучване на хабитатите на различни животински видове, на нуждата им от грижи и любопитни факти за всяко от тях. Учениците формираха компетентности за различните защитени животни. Така обучаваните градят активна гражданска позиция на лично отношение и желание за участие при опазване на природата.

Гостите наблюдаваха интердисциплинарен урок, който заложи на развиването на ключови за учениците умения, като екипно планиране, проучване на достоверна научна информация, проектиране, пространствено мислене и изчисление. Една от целите бе да се насърчат и подкрепят останалите учители в училището да заимстват и разработят собствени такива уроци.

Красив и емоционален завършек постави засаждането от учениците на дръвче в двора на училището. То е дарение от родител, което е само малка част работата на учителите по приобщаване на родителската общност към дейността на СУ „Свети Климент Охридски”.