Каварненка дължи 6 800 лева за вода, ВиК – Добрич спечели дело срещу нея

SONY DSC
6 838.75 лева трябва да заплати на ВиК – Добрич жена от Каварна с инициали М. Р. С. след като Районният съд в морския град взе решение, с което потвърди, че дължи сумата на водното дружество. 

Делото е гледано в Районния съд в Каварна преди няколко дни. То е образувано по предявен от „Водоснабдяване и канализация Добрич” АД иск за установяване вземанията на ищеца, за които е издадена заповед за изпълнение на парично задължение. В исковата молба на водното дружество се посочва, че М. Р. е ползвател на услуги, предоставяни от ВиК Добрич АД, и като такава има открита индивидуална партида. Твърди се, че за периода от 15.10.2004 година до 11.12.2015 година ВиК е изпълнило задълженията си за предоставяне на услуги, а жената не е изпълнила своите – да заплаща ползваните услуги по издадените фактури.

В исковата молба се претендира сумата от 4068,81 лева, представляваща главница за неизплатени задължения към ВиК за периода 15.10.2004 г. до 11.12.2015 г. и обезщетение за забавено плащане на главното задължение в общ размер от 2 769,94 лева за периода 1.08.2014 г. до 12.12.20017 г. – датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение.

С решението си Районният съд в Каварна признава за установено, че М. Р. дължи сумите на ВиК – Добрич. Жената е осъдена да заплати на водното дружество 236,78 лв., представляващи направени по делото разноски, както и 136,77 лв. – за разноски в производството по издаване на заповед за изпълнение на парично задължение по описа на Районния съд в Каварна.

Решението не подлежи на обжалване.