Знакова сграда в центъра на града ще бъде ремонтирана по проект „Красива България”

Община Каварна ще получи 74 920 лв. по проект „Красива България“. С тях и общинско съфинансиране до 166 489 лв., ще бъдe ремонтирана административна сграда в центъра на града.

Сградата е паметник на културата от местно значение. Строежът й започва през 1888г. и завършва през 1906 г. В началото част от нея се е използвала за жилищни нужди, другата – за хотел.  През 1964г. сградата е преустроена в поликлиника на втория етаж и дюкяни на първия.  През 2000г. Община Каварна става собственик на целият имот и сградата е адаптирана за нуждите на администрацията, като изцяло е запазена нейната автентичност в интериора и фасадата.

Днес в нея се развива широк обхват от дейности. На първия етаж се помещава Обредният дом, на втория етаж Консултативният център на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни и сектор „Култура” при Община Каварна.

По проект „Красива България” е предвиден е текущ ремонт на покрива, при който ще се премахне амортизираната част и ще се възстанови мазилката по фасадите на сградата.