Земеделски производители от Каварна готвят искове срещу МЗХ и „Напоителни системи” заради липса на вода за посевите

Земеделските производители, членове на Асоциация „Български пипер”, в землището на каварненското село Селце излязоха с отворено писмо до „Напоителни системи” и Министерството на земеделието във връзка неподаването на вода от помпените станции „Велково 82” и „Селце 81”.

По думите им проблемът е възникнал на 25 юни.

В землището на селото има повече от 900 дка зеленчуци, много от тях се разсаждат в момента и липсата на водоподаване може да нанесе сериозни щети на посевите. Според членовете на асоциацията, ако не бъде пусната водата в най-скоро време това би им коствало 2 520 000 лева от загуба на зеленчуци, 395 500 лева от субсидии, като общо потенциалните загуби са в размер на 2 915 500 лева.

„Нашите членове имат подписани договори за получаване на услугата доставка на вода с Поливни системи. Те плащат редовно доставената вода. След като нашите членове са потърсили обяснение защо нямат вода и кога ще бъде пусната, им е било обяснено, че е разговаряно с Централното управление, но да не чакат помощ от там” – споделят в отвореното писмо от асоциацията.

Ако не бъде пусната водата от двете помпени станции до 2 юли, земеделските производители възнамеряват да подадат искове срещу „Напоителни системи” и МЗХГ за нанесените щети.

Отвореното писмо е адресирано до директора на „Напоителни системи” Димо Чопков и служебния министър на земеделието Христо Бозуков.