Започнаха дейностите по възстановяване на понто-сарматските степи

Дейностите са в изпълнение на проект, финансиран от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда след решение на Европейския съд, че България ще търпи сериозни финансови санкции заради унищожения хабитат на прелетните птици

Община Каварна отчете напредък по проект „Експериментално възстановителни процеси на приоритетен хабитат 62С0* “Понто-сарматски степи в района на Калиакра“, финансиран от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/.

Вече са извършени дейности по установяването на типичната за района растителност. Обособени са два терена, които са почистени и върху които тя е засята.

Това съобщи на пресконференция експерта по ботаника ст.н.с. Мария Касичева. В работната среща участваха доц. Николай Недялков, както и пряко свързаните с реализацията на пректа от Община Каварна, сред които зам.-кметът по бюджет и финанси – Митко Недев.

Проектът „Експериментално възстановителни процеси на приоритетен хабитат 62С0* “Понто-сарматски степи в района на Калиакра“, се реализира  в изпълнение на част от мерките предложени от Р България и е ключов фактор за успешното и пълно прилагане на Решението на Съда на Европейския съюз от 14.01.2016 г. по дело С-141/14 свързано с реализация на ветрогенераторните паркове в района на Калиакра.

Той стартира през април 2019 г. Срокът за изпълнение е 36 месеца. Финансиран е със 195 694 лв. От тях 155 694 лв. са осигурени от ПУДООС и 40 000 лв. са собствени средства от общинския бюджет.

2080 хектара е общата площ на понто-сарматските степи на територията на Община Каварна, които са в рамките на защитена територия.

Основната цел на проекта е да се подобри природозащитното състояние на 423 хектара. Основните дейности до момента са съсредоточени в 23 хектара, намиращи се в землището на Българево и Свети Никола. В тях са създадени 14 моделни участъци. След  почистването им са засадени типични за района растения.

Състоянието на увредените терени не беше никак добро. Те бяха разорани, унищожени, с натрупани отпадъци. След обследването набелязахме серия от дейности. С тяхната реализация прогнозирахме възстановяване на степите, каквито на континента има само в България и в Румъния. Ползвахме и европейски опит. Оказа се, че той не е особено богат. Работихме добре с колеги от Франция. Две пролети наблюдавахме моделните участъци и сматаме, че сме намерили правилния път, коментира ст.н.с. Касичева.

Припомняме, че с решение на съда по дело на Европейската комисия срещу България, държавата е заплашена от строги финансови санкции за строителство върху понто-сарматските степи – главно ветрогенераторни паркове на територията на Община Каварна. Проектът по възстановяването на степите ще докаже, включително и пред Европейския съд, че държавата се съобразява с европейското законодателство и го изпълнява.