Временно се преустановява обществения превоз на пътници

Във връзка с усложняващата се епидемиологична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 у нас и обявеното извънредно положение, от днес – 27 март, всички курсове по републиканската, областната и общинската транспортна схема, възложени с квотата на местната администрация, временно се преустановяват.

Няма да се извършва обществен превоз на пътници за селата в община Каварна, за Добрич и Варна.

Причините за налагането на този вид мерки са, че пътници, които пътуват няма, а превозвачите нямат възможност да спазят препоръчките за дезинфекция на превозните средства.