Върховният административен съд ще определи кой да поеме делото за изтичане на лични данни от НАП

Върховният административен съд ще разреши конфликт между Административния съд в Добрич и този в София – град затова кой да поеме едно от делата за изтеклите лични данни от НАП.

Припомняме, че през юли тази година след кибер атака от Националната агенция по приходите изтекоха личните данни на близо 5 милиона българи.  Днес в Административния съд в Добрич се гледа първото дело, образувано по искова молба на потърпевш от кибер атаката над Приходната агенция.

Исковата молба е подадена в Административния съд в София от жител на град Каварна през месец септември като част от колективен иск на над 150 граждани. Каварненецът е поискал  да му се изплати обезщетение от 1000 лева от НАП заради претърпени неимуществени вреди от незаконосъобразно бездействие на служителите, състоящо се в неполагане на достатъчно грижа и неприлагане на ефективни мерки за защитата на сигурността, в резултат на което са разкрити личните му данни.

Столичният административен съд е пренасочил делото към този в Добрич, защото ищецът е от град Каварна. На днешното заседание съдът в Добрич се произнесе, че щом исковата молба е подадена в град София, то самият тъжител иска делото да бъде гледано именно в столицата. Съдът в Добрич се позова и на правото на жалбоподателя делото му да бъде разгледано по мястото на увреждане и постанови спор за подсъдност с Административния съд София-град по исковата молба на Константин Михайлов.

Предстои Върховният административен съд да разреши конфликта и да определи в кой град да бъде разгледано делото за изтичане на лични данни от НАП.