В Каварна издадоха заповед с мерки заради извънредното положение в страната

SONY DSC

Кметът Елена Балтаджиева издаде заповед за въвеждане на противоепидемични мерки в oбщина Каварна. Те ще бъдат в сила до 29 март във връзка с препоръки на Националния оперативен щаб и обявеното в страната извънредно положение заради коронавируса.

Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, търговски обекти, заведения за обществено хранене, с изключение на магазините за хранителни стоки, аптеките и дрогериите. Забранява се организирането на частни партита на обществени места.

Спират се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата и в другите обучителни институции и организации, както и посещенията на децата в детските ясли и детските градини.

Забраняват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.

Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия и събирания, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кино, читалища, концерти, музеи, спортни и СПА центрове, фитнес-зали, клубове на пенсионера и други).

Всички работодатели в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност трябва да въведат дистанционна форма на работа за служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т. ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и недопускане на служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания.

Преустановяват се детските и женските консултации, профилактичните прегледи, профилактичните имунизации, както и свижданията в МБАЛ – Каварна.

В заповедта се посочва, че срокът и обхватът на мерките може да бъде променен в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

Контролът по изпълнение на разпоредените мерки ще се осъществява от органите на реда в крайморския град, Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ и Граничното полицейско управление в Каварна, както и лично от кмета  Елена Балтаджиева.