Тревните площи в общината ще се пръскат за кърлежи в края на април

Не по-рано от края на април, началото на май, ще се извърши дезака-ризацията на тревните площи в града, съобщи началникът на отдел „Екология” към община Каварна, Елица Петрова.

Въпреки, че през последните дни, наблюдавахме сравнително високи температури за месец март, необходимо е още по-голямо стабилизиране на времето и затопляне. По думите на началник отдела, миналата година дейността по декаризацията е минала нормално. Всички тревни площи, които са общо достъпни, парковете и градинките са били третирани. По план
е трябвало да се извършат три мероприятия за
обезпаразитяване, но за някои площи се е извършило допълнителна дезакаризация.

През миналата година детските градини и училищата на територията на общината индивидуално са сключвали договори с фирми за борба с вредителите. Дейностите по обезопаразитяване са били изпълнени по график и
там. „Ние не третираме абсолютно всички площи
за кърлежи, третираме площите за обществено ползване, така че може и да има ухапани граждани от кърлежи, но в общината не са постъпвали сиг-
нали за това”, коментира Елица Петрова.
Пред отдела сега предстои изготвяне на график
и сключване на договор с декаризационна фирма за извършване на обезопаразитяване на тревните площи през тази година.