Свободни работни места в Каварна на 26 април

Waiter holding empty silver tray over gray background

Свободни работни места в град Каварна, обявени от Бюрото по труда:

ДБТ – Каварна

Готвач, Образование –  Средно / Хранителни технологии (готвач) 3

Камериер/камериерка, Образование –  Средно (камериер) 4

Готвач, Образование –  Средно / Хранителни технологии (готвач) 4

Работник, сезонен, Образование –  Средно 4

Камериер/камериерка, Образование –  Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 7

Работник, сезонен, Образование –  Средно 4

Работник, сезонен, Образование –  Средно 10

Техник, електрически системи, Образование –  Средно / Електротехника и енергетика (ел техник – слаботоков) 1

Работник, сезонен, Образование – Средно 5

Сезонен работник, земеделието, Образование –  Средно 2

Работник, кухня, Образование –  Средно 2

Работник, лента, Образование –  Средно 15

Работник, овощна градина, Образование –  Средно 6

Готвач, Образование –  Средно 3

Общ работник, смесено растенивъдно и животновъдно стопанство, Образование –  Основно 1

Работник, сезонен, Образование –  Средно 1

Готвач, Образование –  Средно 1

Продавач-консултант, Образование –  Средно 1

Читалищен секретар, Образование –  Средно,Висше  1

Администратор, хотел, Образование –  Средно  3

Общ работник, Образование –  Средно 1

Камериер/камериерка, Образование –  Средно (камериер) 4

Камериер/камериерка, Образование –  Средно (камериер) 1

Шофьор, автобус, Образование –  Средно / Транспортни услуги (шофьор на автобус) 1

Помощник-готвач, Образование –  Средно 1

Сервитьор, Образование –  Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 3

Общ работник, Образование –  Основно 1

Техник, водоснабдяване и канализация, Образование –  Средно 2

Камериер/камериерка, Образование –  Средно 4