Свободни работни места в Каварна на 25 март

Свободни работни места в град Каварна, обявени от Бюро по труда:

ДБТ – Каварна
Помощник – готвач, Образование – Средно  2
Камериер/камериерка, Образование – Средно  10
Готвач, Образование –  Средно  2
Готвач, Образование – Средно / Хранителни технологии (готвач)  4
Администратор, хотел, Образование – Средно, Английски, Румънски език 2
Сезонен работник, земеделието, Образование – Основно  2
Завеждащ, административна служба, Образование – Средно / Икономически науки (икономист – счетоводител)  1
Камериер/камериерка, хотел, Образование – Средно  4
Шлосер, Образование – Средно / Машиностроене, металообработване и металургия   1
Сезонен работник, промишлено производство, Образование – Основно  5
Камериер/камериерка,Образование – Средно  3
Сервитьор, Образование – Средно (сервитьор),  Английски, Руски и румънски език 4 Сервитьор, Образование – Средно (сервитьор),  Руски, Английски език    2
Заварчик, Образование –  Средно / Машиностроене, металообработване и металургия   1
Общ работник, Образование – Основно  4
Сервитьор , Образование – Средно  1
Готвач, Образование – Средно / Хранителни технологии (готвач)  2
Камериер/камериерка, Образование – Средно  2
Портиер, Образование – Средно  3
Готвач, Образование – Средно / Хранителни технологии (готвач)  1
Сервитьор, Образование – Средно  4
Камериер/камериерка, Образование – Средно  5
Работник, кухня, Образование –  Средно / Хранителни технологии (готвач)  1
Готвач, Образование – Средно / Хранителни технологии (готвач)  1
Работник, озеленяване, Образование – Основно  2
Мияч, съдове (ръчно), Образование – Средно  8
Готвач, Образование – Средно  10
Камериер/камериерка, Образование – Средно  1
Готвач, Образование – Средно / Хранителни технологии (готвач)  2
Камериер/камериерка, Образование – Средно  7
Работник, озеленяване, Образование – Средно  3
Готвач, Образование – Средно / Хранителни технологии (готвач)  4
Счетоводител, Образование – Висше / Счетоводство и данъчно облагане      1
Чистач/ Хигиенист, Образование – Средно  4
Обслужващ, бензиностанция/газостанция, Образование – Средно    1
Работник, озеленяване, Образование – Средно  1
Техник, електрически системи, Образование – Средно / Електротехника и енергетика (ел. техник)  1
Работник, поддръжка, Образование – Средно / Електротехника и енергетика (ел. техник )  1
Отговорник, търговска зала, Образование – Средно  1
Сервитьор  3
Заварчик  1
Шивач, Образование – Средно  1
Камериер/камериерка, Образование – Средно  1
Производител, ръчно на хляб, Образование –  Средно  1    Електромонтьор, Образование –   Средно / Електротехника и енергетика (eл монтьор)  1
Продавач-консултант, Образование – Средно  1
Рибар, крайбрежни води, Образование – Средно (рибар)  2
Работник, строителството, Образование – Основно  1
Работник, кухня, Образование – Средно  1
Готвач, Образование –  Средно  3
Работник, смесено растенивъдно и животновъдно стопанство, Образование – Основно  1
Гладач, преса (ръчно), Образование – Основно  2
Машинен оператор, пералня/перачница, Образование – Основно  2
Мияч, съдове (ръчно), Образование – Средно  3
Камериер/камериерка, Образование – Средно  6
Готвач, Образование – Средно / Хранителни технологии (готвач)  4
Камериер/камериерка, Образование – Средно  3
Сезонен работник, земеделието, Образование – Основно  3
Камериер/камериерка, Образование – Средно  6      Готвач, Образование – Средно / Хранителни технологии (готвач)  5
Отговорник, търговска зала, Професионална квалификация / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (ОТЗ)       1