Свободни работни места в Каварна на 22 юни

Свободни работни места в град Каварна, обявени от Бюрото по труда:

ДБТ – Каварна

Работник, кухня, Образование –  Средно 1

Мияч, съдове (ръчно), Образование –  Основно 3

Лекар, Образование –  Висше / Медицина  6

Готвач, Образование –  Средно 10

Помощник, кухня (без домашен), Образование –  Средно 7

Работник, озеленяване, Образование –  Основно 6

Сервитьор, Образование –  Средно 1

Работник, сезонен, Образование –  Основно 4

Продавач, разносна търговия, Образование –  Средно 1

Камериер/камериерка, хотел 3

Камериер/камериерка, Образование –  Средно 5

Готвач, Образование –  Средно 5

Помощник-готвач, Образование –  Средно 2

Камериер/камериерка, хотел, Образование –  Средно 4

Акушерка, Образование –  Висше / Здравни грижи (Акушерка)  5

Специалист, Образование –  Висше  1

Готвач, Образование –  Средно 1

Камериер/камериерка, хотел, Образование –  Средно 5

Камериер/камериерка, Образование –  Основно 9

Готвач, Образование –  Средно 1

Сервитьор, Образование –  Основно  2

Работник, озеленяване, Образование –  Основно 2

Общ работник, Образование –  Основно 1

Администратор, хотел, Образование –  Средно 1

Общ работник, Образование –  Без образование 2

Общ работник, строителство на сгради, Образование –  Средно 10

Камериер/камериерка, Образование –  Средно 2

Камериер/камериерка, Образование –  Средно 2

Майстор, производство на тестени изделия, Образование –  Средно 2

Пазач, невъоръжена охрана, Образование –  Средно 9

Продавач-консултант, Образование –  Средно 1

Сервитьор, Образование –  Средно 3

Медицинска сестра, Образование –  Висше / Здравни грижи Word, Excel 10

Готвач, Образование –  Средно 4