Свободни работни места в Каварна на 22 юли

Свободни работни места в град Каварна, обявени от Бюро по труда:

ДБТ – Каварна

Работник, кухня, Образование –  Средно 3

Машинен оператор, силози, Образование –  Средно  1

Общ работник, Образование –  Средно 2

Мияч, съдове (ръчно), Образование –  Средно 3

Общ работник, Образование –  Средно 4

Мияч, съдове (ръчно), Образование –  Основно 1

Работник, кухня, Образование –  Средно 1

Камериер/камериерка, Образование –  Средно (камериер) 1

Обслужващ, бензиностанция/газостанция, Образование –  Средно l 2

Електромонтьор, Образование –  Средно / Електротехника и енергетика (ел. монтьор) 1

Ръководител, база, Образование –  Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (технология на облеклото) 1

Камериер/камериерка, Образование –  Основно 1

Медицинска сестра, обществено здравеопазване , Образование – Полувисше / Медицина (медицински сестри и акушерки) 2

Изпълнител, Образование –  Средно 1

Домашен санитар, Образование –  Средно 1

Отговорник, спомагателни дейности, Образование –  Средно 1

Лаборант, Образование –  Средно (лаборант) 1

Консултант (промотьор), продажби, Образование –  Средно 3

Автомонтьор, Образование –  Средно 1

Сметосъбирач, Образование –  Начално 2

Камериер/камериерка, Образование –  Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 2

Склададжия, Образование –  Средно / Търговия на едро и дребно (търговски работник)  1

Шивач, Образование –  Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (шивач) 5

Окачествител, продукти (без храни и напитки), Образование –  Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (ОТК)  5

Технолог, облекло, Образование –  Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (технолог, шевно производство) 1

Крояч, текстил, Образование –  Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (крояч) 5

Гладач, ютия, Образование –  Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (шивашки дейности – гладач)  5

Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, Образование –  Висше / Подготовка на учители по общообразователни предмети  1