Свободни работни места в Каварна на 22 март

Свободни работни места в град Каварна, обявени от Бюрото по труда:

ДБТ – Каварна

Камериер/камериерка, Образование –  Средно (камериер) 1

Инженер, енергетик, Образование –  Средно / Електротехника и енергетика (електротехник),Висше/ Енергетика (електроинженер)    1

Камериер/камериерка, хотел, Образование –  Средно 1

Камериер/камериерка, Образование –  Средно 7

Работник, кухня, Образование –  Средно 7

Готвач, Образование –  Средно 1

Технически ръководител, строителство, Образование –  Средно / Строителство (геодезия и картография),Висше    1

Готвач, Образование –  Средно 2

Общ работник, Образование –  Средно 1

Сезонен работник, земеделието 4

Акушерка, Образование –  Висше / Здравни грижи (Акушер) word, excel 4

Камериер/камериерка, Образование –  Средно (камериер) 5

Шофьор, автобус, Образование –  Средно / Транспортни услуги (шофьор на автобус) 1

Електромонтьор, изграждане/поддържане/ремонт на електропрово, Образование –  Средно / Електротехника и енергетика (електротехник) 1

Работник, сезонен, Образование –  Основно 15

Сервитьор, Образование –  Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 3

Помощник-готвач, Образование –  Средно 3

Продавач-консултант, Образование –  Средно 1

Читалищен секретар, Образование –  Средно,Висше  1

Работник, сезонен, Образование –  Средно 1

Продавач-консултант, Образование –  Средно 1

Продавач-консултант Средно 1

Работник, библиотека Средно,Висше  1

Чистач/ Хигиенист, Образование –  Средно 1

Водач, селскостопански машини, Образование –  Основно 1

Монтьор, земеделски машини, Образование –  Основно 1

Медицинска сестра, Образование –  Висше / Здравни грижи (мед. сестра) word, excel 4

Лекар, Образование –  Висше / Медицина (Лекар) Word, Exel, internet, ел. 5

Домашен санитар, Образование –  Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 1