Свободни работни места в Каварна на 22 февруари

Свободни работни места в град Каварна, обявени от Бюрото по труда:

ДБТ – Каварна

Лекар, Образование –  Висше / Медицина (Лекар)  6

Камериер/камериерка, хотел, Образование –  Средно 2

Готвач, Образование –  Средно 1

Работник, кухня, Образование –  Средно 2

Продавач-консултант, Образование –  Средно 1

Медицинска сестра, Образование –  Висше / Здравни грижи (мед. сестра) word, excel 5

Работник, библиотека, Образование –  Средно,Висше  1

Домашен санитар, Образование –  Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Производство на кулинарни изделия и напитки – Готвач)  1

Акушерка, Образование –  Висше / Здравни грижи (Акушер) word, excel 5