Свободни работни места в Каварна на 20 юли

Свободни работни места в град Каварна, обявени от Бюрото по труда:

ДБТ – Каварна

Камериер/камериерка, Образование –  Средно 2

Камериер/камериерка, хотел 2

Камериер/камериерка, Образование –  Средно 1

Помощник-готвач, Образование –  Средно 7

Камериер/камериерка, Образование –  Средно 9

Мияч, съдове (ръчно), Образование –  Начално 1

Кинезитерапевт, Образование –  Висше / Терапия и рехабилитация (кинезитерапевт – масажист) 1

Готвач, Образование –  Средно (готвач) 1

Работник, кухня, Образование –  Средно 1

Помощник, кухня (без домашен), Образование –  Средно 3

Камериер/камериерка, Образование –  Средно 1

Готвач, Образование –  Средно 1

Камериер/камериерка, Образование –  Начално 1

Общ работник, Образование –  Основно 1

Мияч, съдове (ръчно), Образование –  Основно 1

Камериер/камериерка, Образование –  Основно 6

Камериер/камериерка, Образование –  Средно 1

Шивач, Образование –  Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (шивач)  2

Сервитьор, Образование –  Средно 2

Камериер/камериерка, Образование –  Средно 2

Готвач, Образование –  Средно 1

Мияч, съдове (ръчно), Образование –  Основно 1

Медицинска сестра, Образование –  Висше / Здравни грижи Word, Excel 10

Продавач, разносна търговия, Образование –  Средно 1

Лекар, Образование –  Висше / Медицина  6

Машинен оператор, пералня/перачница, Образование –  Основно 1

Общ работник, строителство на сгради, Образование –  Средно 10