Свободни работни места в Каварна на 17 август

School class teacher giving lesson in front of a blackboard or board teaching students or pupils, they are raising their hands as they know all the answers

Свободни работни места в град Каварна, обявени от Бюрото по труда:

ДБТ – Каварна

Огняр, Образование –  Средно 1

Пиколо, Образование –  Средно 1

Машинен оператор, производство на захарни изделия, Образование –  Основно 5

Тапицер, Образование –  Средно 1

Машинен оператор, шиене на тапицерия, Образование –  Средно 1

Медицинска сестра, Образование –  Висше / Здравни грижи  10

Работник, кухня, Образование –  Без образование 1

Камериер/камериерка, Образование –  Основно 2

Социален работник, Образование –  Висше (СОЦИАЛНИ ДЕЙ/ТИ; СЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА; ХУМАНИТАРНИ НАУКИ.)  1

Продавач-консултант, Образование –  Средно 1

Общ работник, строителство на сгради, Образование –  Средно 6

Перач (ръчно), Образование –  Основно 2

Лекар, Образование –  Висше / Медицина  6

Работник, озеленяване, Образование –  Основно 1

Камериер/камериерка, Образование –  Средно 1

Мияч, съдове (ръчно), Образование –  Основно 2

Работник, озеленяване, Образование –  Основно 2

Учител, хуманитарни и обществени дисциплини в обслужващи звена, Образование –  Висше / Подготовка на учители и науки за образованието (комбинирани програми) (ПЕДАГОГИЧЕСКО)  1