Свободни работни места в Каварна на 16 март

Свободни работни места в град Каварна, обявени от Бюрото по труда:

ДБТ – Каварна

Работник, кухня, Образование –  Средно 1

Камериер/камериерка, Образование –  Средно 10

Камериер/камериерка, Образование –  Средно 3

Чистач/ Хигиенист, Образование –  Средно 1

Работник, сезонен, Образование –  Начално 7

Технолог, производство на плодови и зеленчукови консерви, Образование –  Висше / Хранителни технологии 1

Водач, мотокар, Образование –  Средно 1

Склададжия, Образование –  Висше 1

Работник, консервиране на плодови/зеленчукови сокове, Образование –  Средно 2

Огняр, Образование –  Професионална квалификация / Електротехника и енергетика (огняр на парни и водогрейни котли високо налягане ) 1

Камериер/камериерка, Образование –  Средно 1

Мияч, съдове (ръчно), Образование –  Основно 10

Машинен оператор, пералня/перачница, Образование –  Основно 5

Камериер/камериерка, Образование –  Средно 5

Камериер/камериерка, Образование –  Основно 3

Метач, Образование –  Средно 2

Главен юрисконсулт, Образование –  Висше / Право (МАГИСТЪР ЮРИСТ )  1

Сервитьор, Образование –  Основно 2

Готвач, Образование –  Професионална квалификация / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (готвач) 1

Камериер/камериерка, Образование –  Средно 1

Сезонен работник, земеделието, Без образование 1

Работник, кухня, Образование –  Основно 6

Камериер/камериерка, Образование –  Средно 2

Камериер/камериерка 1

Мияч, съдове (ръчно), Образование –  Основно 5

Иконом, Образование –  Средно 2

45 Касиер, Образование –  Средно 1

Мияч, съдове (ръчно), Образование –  Основно 6

Работник, озеленяване, Образование –  Основно 5

Градинар, Образование –  Основно 1

Помощник-готвач, Образование –  Средно 5

Камериер/камериерка, Образование –  Основно 4

Сервитьор, Образование –  Средно 2

Администратор, хотел, Образование –  Средно  1

Камериер/камериерка, Образование –  Средно 2