Свободни работни места в Каварна на 15 юли

Свободни работни места в град Каварна, обявени от Бюро по труда:

ДБТ – Каварна

Електромонтьор, Образование –  Средно / Електротехника и енергетика (ел. монтьор) 1

Машинен оператор, силози, Образование –  Средно Английски 1

Гладач, ютия, Образование –  Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (шивашки дейности – гладач)5

Носач-товарач, стоки, Образование –  Основно 2
Обслужващ, бензиностанция/газостанция, Образование –  Средно 2

Лаборант, Образование –  Средно (лаборант)  1

Общ работник, Образование –  Средно 2

Работник, кухня, Образование –  Средно 3

Мияч, съдове (ръчно), Образование –  Средно 3

Общ работник, Образование –  Средно 4

Мияч, съдове (ръчно), Образование –  Основно 1

Камериер/камериерка, хотел, Образование –  Средно 3

Склададжия, Образование –  Средно / Търговия на едро и дребно (търговски работник)  1

Работник, кухня, Образование –  Средно 1

Пазач, Образование –  Средно 1
Изпълнител, Образование –  Средно 1

Отговорник, спомагателни дейности, Образование –  Средно 1

Консултант (промотьор), продажби, Образование –  Средно 3

Сервитьор, Образование –  Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг  2

Работник, поддръжка, Образование –  Средно 1

Барман, Образование –  Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (барман) 5

Мияч, съдове (ръчно), Образование –  Средно 1
Готвач 1

Сервитьор, Образование –  Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 1

Крояч, текстил, Образование –  Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (крояч)    5

Шивач, Образование –  Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (шивач) 5

Медицинска сестра, обществено здравеопазване, Образование –  Полувисше / Медицина (медицински сестри и акушерки) 2

Окачествител, продукти (без храни и напитки), Образование –  Средно / Производствени технологии – текстил, облекло,обувки и кожи (ОТК) 5

Камериер/камериерка 2

Шофьор, лекотоварен автомобил, Образование –  Средно 2

Ръководител, база, Образование –  Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (технология на облеклото)   1

Камериер/камериерка, Образование –  Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (камериер) 3

Барман, Образование –  Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (барман) 1

Счетоводител, Образование –  Висше / Счетоводство и данъчно облагане 1

Работник, поддръжка, Образование –  Средно (ел. монтьор, строителство) 1

Технолог, облекло, Образование – Средно / Производствени технологии – текстил, облекло,обувки и кожи (технолог, шевно производство) 1