Свободни работни места в Каварна на 15 април

Свободни работни места в град Каварна, обявени от Бюро по труда:

ДБТ – Каварна
Администратор,хотел, Образование – Средно        2
Механик, промишлено оборудване, Образование –  Средно / Електротехника и енергетика (eл монтьор)           1
Работник, озеленяване, Образование – Средно     3
Камериер/камериерка, Образование – Средно      3
Продавач-консултант, Образование – Средно       2
Пазач, невъоръжена охрана, Образование – Средно     1
Готвач, Образование – Професионален колеж / Хранителни технологии (готвач)  4
Сезонен работник, промишлено производство, Образование – Начално  7
Портиер, Образование – Средно  3
Сервитьор – Образование – Средно  1
Камериер/камериерка, Образование – Средно  4
Работник, озеленяване, Образование – Средно (озеленители)  6
Водолаз, Образование – Средно (водолаз)  3
Камериер/камериерка, Образование – Средно  2
Сервитьор, Образование – Средно  3
Готвач, Образование – Средно / Хранителни технологии (готвач)  2
Общ работник, Образование – Основно  3
Моряк, Образование – Средно (моряк)  2
Сервитьор, Образование – Средно (сервитьор) 1
Продавач-консултант, Образование – Средно    1
Продавач-консултант, Образование – Средно  1
Камериер/камериерка, Образование – Основно  1
Сервитьор, Образование – Средно (сервитьор)  4
Готвач, Образование – Средно / Хранителни технологии (готвач)  1
Администратор, хотел, Образование – Средно    2
Работник, озеленяване, Образование – Основно  1
Готвач, Образование – Средно / Хранителни технологии (готвач)  2
Готвач, Образование – Средно  7
Сервитьор, Образование – Средно (сервитьор)  2
Готвач, Образование – Средно / Хранителни технологии (готвач)  4
Помощник-готвач, Образование – Средно  3
Работник, озеленяване, Образование – Средно / Градинарство (паркове и градини) (работници в озеленяването)    1
Електромонтьор, Образование – Средно / Електротехника и енергетика (eл монтьор)  1
Камериер/камериерка, Образование – Средно  8
Заварчик  1
Техник, електрически системи, Образование – Средно / Електротехника и енергетика (ел. техник)  1
Работник, поддръжка, Образование – Средно / Електротехника и енергетика (ел. техник )  1
Готвач, Образование – Средно / Хранителни технологии (готвач)  5
Продавач-консултант, Образование – Средно  1
Камериер/камериерка, Образование – Средно  1
Мияч, съдове (ръчно), Образование – Средно  3
Камериер/камериерка, Образование – Средно  5
Продавач-консултант, Образование – Средно  1
Камериер/камериерка, Образование – Средно  1
Готвач, Образование – Средно / Хранителни технологии (готвач)  2
Камериер/камериерка, Образование – Средно  5
Готвач, Образование – Средно  2
Гладач, преса (ръчно), Образование – Основно  2
Камериер/камериерка, Образование – Средно  10
Сезонен работник, земеделието, Образование – Основно  2
Камериер/камериерка, хотел, Образование – Средно  3  Заварчик, Образование – Средно / Машиностроене, металообработване и металургия   1
Шлосер, Образование – Средно / Машиностроене, металообработване и металургия   1
Рибар, крайбрежни води, Образование – Средно (рибар)  1
Работник, строителството, Образование – Основно  1
Машинен оператор, пералня/перачница, Образование – Основно      2
Сервитьор, Образование – Средно (сервитьор)        4
Готвач, Образование – Средно / Хранителни технологии (готвач)       4