Свободни работни места в Каварна на 13 юли

Свободни работни места в град Каварна, обявени от Бюрото по труда:

ДБТ – Каварна

Камериер/камериерка, Образование –  Средно 4

Камериер/камериерка, хотел 2

Камериер/камериерка, Образование –  Средно 1

Камериер/камериерка, хотел, Образование –  Средно 1

Камериер/камериерка, Образование –  Средно 10

Помощник-готвач, Образование –  Средно 9

Готвач, Образование –  Средно 1

Мияч, съдове (ръчно), Образование –  Начално 2

Сервитьор, Образование –  Средно 1

Сервитьор, Образование –  Средно 1

Масажист (за лица с увредено зрение), Образование –  Средно 1

Готвач, Образование –  Средно 3

Камериер/камериерка, Образование –  Основно 6

Общ работник, Образование –  Основно 1

Камериер/камериерка, Образование –  Средно 1

Шивач, Образование –  Средно / Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи (шивач)    2

Общ работник, строителство на сгради, Образование –  Основно 1

Сервитьор, Образование –  Средно 2

Мияч, съдове (ръчно), Образование –  Основно 2

Общ работник, строителство на сгради, Образование –  Средно 10

Камериер/камериеркс, Образование – Основно 4

Машинен оператор, пералня/перачница, Образование –  Основно 1

Медицинска сестра, Образование –  Висше / Здравни грижи 10

Мияч, съдове (ръчно), Образование –  Основно 1

Лекар, Образование –  Висше / Медицина  6

Продавач, разносна търговия, Образование –  Средно 1

Камериер/камериерка, Образование –  Средно 1

Работник, озеленяване, Образование –  Основно 1

Готвач, Образование –  Средно 1

Помощник, кухня (без домашен), Образование –  Средно 3

Камериер/камериерка, Образование –  Средно 2