Свободни работни места в Каварна на 12 април

Свободни работни места в град Каварна, обявени от Бюрото по труда:

ДБТ – Каварна
Камериер/камериерка, Образование –  Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг 7
Работник, сезонен, Образование –  Средно 5
Общ работник, Образование –  Основно 2
Работник, сезонен, Образование –  Средно 9
Работник, сезонен, Образование –  Средно 10
Работник, сезонен, Образование –  Средно 4
Камериер/камериерка, Образование –  Средно (камериер) 2
Работник, сезонен, Образование –  Средно 4
Камериер/камериерка, Образование –  Средно (камериер) 1
Готвач, Образование –  Средно / Хранителни технологии (готвач) 4
Сервитьор, Образование –  Средно 5
Администратор, хотел, Образование –  Средно 4
Администратор, хотел, Образование –  Средно  4
Работник, кухня, Образование –  Средно 4
Продавач-консултант, Образование –  Средно 1
Читалищен секретар, Образование –  Средно,Висше  1
Водач, селскостопански машини, Образование –  Основно 1
Електромонтьор, изграждане/поддържане/ремонт на електропрово, Образование – Средно / Електротехника и енергетика (електротехник) 1
Общ работник, промишлеността, Образование –  Средно 1
Шофьор, автобус, Образование –  Средно / Транспортни услуги (шофьор на автобус) 1
Камериер/камериерка, Образование –  Средно 7
Инженер, енергетик, Образование –  Средно / Електротехника и енергетика (електротехник),Висше 1
Технически ръководител, строителство, Образование –  Средно / Строителство (геодезия и картография),Висше / 1
Работник, сезонен, Образование –  Средно      3
Общ работник, Образование –  Средно     1
Сезонен работник, земеделието    4
Камериер/камериерка, Образование –  Средно  12