Свободни работни места в Каварна на 10 август

Medical professional. Closeup of nurse or doctor writing on clipboard isolated on white background.

Свободни работни места в град Каварна, обявени от Бюрото по труда:

ДБТ – Каварна
196 Мияч, съдове (ръчно) Основно 2
205 Администратор, хотел Средно 20
204 Готвач Средно 20
202 Продавач-консултант Средно 1
199 Камериер/камериерка, хотел Основно 1
200 Перач (ръчно) Основно 2
115 Медицинска сестра Висше / Здравни грижи 10
105 Работник, кухня Без образование 1
101 Камериер/камериерка Основно 2
147 Социален работник Висше (СОЦИАЛНИ ДЕЙ/ТИ; СЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА; ХУМАНИТАРНИ НАУКИ.) 1
198 Продавач-консултант 1
109 Общ работник, строителство на сгради Средно 7
197 Работник, озеленяване Основно 2
113 Лекар Висше / Медицина 6
139 Работник, озеленяване Основно 1
183 Камериер/камериерка Средно 1
184 Продавач-консултант Средно 1
191 Камериер/камериерка Средно 5
192 Чистач/ Хигиенист Средно 5
146 Учител, хуманитарни и обществени дисциплини в обслужващи зве Висше / Подготовка на учители и науки за образованието  (комбинирани програми) (ПЕДАГОГИЧЕСКО) 1